تسهیلات و وام سفر

با هدف همیاری برای برنامه ریزی سفر هموطنان عزیز ، اقدام به راه اندازی تسهیلات سفر نموده و ضمانت باز پرداخت فقط با چک شخصی می باشد.

مراحل دریافت تسهیلات عبارتند از :

  1. تماس با همکاران و مشاوره در خصوص تور در خواستی
  2. تکمیل فرم شهروندی و فرم تعهد مالی ارائه توسط همکار
  3. ارائه چک و پرینت بانکی با مهر بانک
  4. کپی پاسپورت
  5. کپی فرم قرارداد سفر 

شرایط تسهیلات سفر

  • تسهیلات سفر از ۵ میلوین ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال بابت هر دسته چک و قرارداد ارائه می شود.
باز پرداخت بر اساس ۲.۵ درصد ماهانه می باشد و می تواند تا ۱۰ ماه به طول بیانجامد.
مثال:
اگر فردی ۳۰ میلیون ریال تسهیلات را در ۶ ماه بخواهد تقسیط کند ، ۶ چک به مبلغ ۵،۷۵۱،۰۰۰ ریال می بایست ارائه دهد.