تور انفرادی

حرکت همه روزه

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت :
انتخابی
 تاریخ :
هر روز
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

690/000تومان

اطلاعات بیشتر

تورهای نوروز 1399

3شب و 4 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت:
3 شب
 تاریخ :
۲۸ اسفند و ۳ و ۶ و ۱۰ فروردین
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

1/590/000تومان

اطلاعات بیشتر

تورهای نوروز 1399

4شب و 5 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت :
4 شب
  تاریخ :
۲۸ اسفند و ۲ و ۶ و ۹ فروردین
  حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

1/790/000تومان

اطلاعات بیشتر

تور وان بهمن 1398

3شب و 4 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت:
3 شب
 تاریخ :
21 بهمن
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

850/000تومان

اطلاعات بیشتر

تور وان بهمن(ویژه کنسرت هنگامه)

3شب و 4 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت:
3 شب
 تاریخ :
7 بهمن
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

980/000تومان

اطلاعات بیشتر

تورگروهی آذر 1398

3شب و 4 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت:
3 شب
 تاریخ :
آذر 1398
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

950/000تومان

تور انجام شده

تور گروهی آبان(ویژه کنسرت معین)

3شب و 4 روز

خروجی از مرز ایران به عهده مسافر می‌باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه در هنگام سفر به وان باید باشد.
غذای بین راه درتوروان به عهده مسافر است.

 مدت اقامت:
3 شب
 تاریخ :
16 آبان 1398
حرکت :
تهران

شروع قیمت از :

1/150/000تومان

تور انجام شده